โครงการที่วางแผนไว้ในอนาคต

ลักษณะของสารเคมีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Martyn Smith (UC Berkeley) และ Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) กำลังระบุคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา KCs ของสารเคมีออกฤทธิ์ทางชีวภาพและวางแผนที่จะจัดการประชุมที่ UC Berkeley ในเดือนพฤษภาคม 2021

ลูกศรขึ้น