Viktiga egenskaper hos levertoxicitet

Denna arbetsgrupp leddes av Professor Ivan Rusyn, Direktör för Texas A&M SRP och träffades av Zoom. Gruppen identifierade 12 nyckelegenskaper hos humana hepatotoxicanter och beskrev hur de kan användas för att systematiskt identifiera, organisera och använda mekanistiska data vid identifiering av hepatotoxicanter, i Rusyn et al., 2021.

Efternamn Förnamn Institution E-postadress intressent~~POS=TRUNC
* Rusyn ivan Texas A&M IRusyn@cvm.tamu.edu Forskare
Arzuaga Xabier US EPA Arzuaga.Xabier@epa.gov Regeringen
Bataller Raymond U. Pittsburgh BATALLER@pitt.edu Läkar
Cattley Russ Auburn University rcc0022@auburn.edu Patolog
Corton chris US EPA corton.chris@epa.gov Regeringen
Diehl Anna Mae Duke Uni. annamae.diehl@duke.edu Läkar
Ferguson Stephen NTP stephen.ferguson@nih.gov Regeringen
Godoy Patrick Roche patricio.godoy@roche.com Pharma
Guyton Kathryn IARC GuytonK@iarc.fr Mellanstatliga byrån
Kaplowitz Neil UCLA kaplowit@usc.edu Läkar
Khetani Salman U. Illinois Chicago skhetani@uic.edu Forskare
Roberts Ruth ApconiX r.roberts.4@bham.ac.uk Pharma (Storbritannien)
Roth Robert Michigan State rothr@msu.edu Forskare

*Stol

Pil upp