Framtida planerade projekt

Egenskaper för bioaktiva kemikalier

Martyn Smith (UC Berkeley) och Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) identifierar en expert arbetsgrupp för att utveckla KC: er för bioaktiva kemikalier och planerar att vara värd för ett möte i UC Berkeley i maj 2021.

Pil upp