Framtida planerade projekt

Viktiga egenskaper hos immunotoxicanter

Martyn Smith (UC Berkeley) och Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) identifierar en expertarbetsgrupp för att utveckla KC: n för immunotoxicanter och kommer att vara värd för en serie telekonferenssamtal som börjar i september 2020.Viktiga egenskaper hos metabola toxikanter

Detta projekt är i planeringsstadier.Egenskaper för bioaktiva kemikalier

Martyn Smith (UC Berkeley) och Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) identifierar en expert arbetsgrupp för att utveckla KC: er för bioaktiva kemikalier och planerar att vara värd för ett möte i UC Berkeley i maj 2021.

Pil upp