Toekomstige geplande projecten

Belangrijkste kenmerken van immunotoxische stoffen

Martyn Smith (UC Berkeley) en Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) stellen een werkgroep van deskundigen op om de KC's van immunotoxische stoffen te ontwikkelen en zullen vanaf september 2020 een reeks teleconferentiegesprekken houden.Belangrijkste kenmerken van metabolische toxische stoffen

Dit project bevindt zich in de planningsfase.Kenmerken van bioactieve chemicaliën

Martyn Smith (UC Berkeley) en Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) stellen een werkgroep van deskundigen op om de KC's van bioactieve chemicaliën te ontwikkelen en zijn van plan om in mei 2021 een bijeenkomst te organiseren in UC Berkeley.

Pijl omhoog